preventieakkoord overgewicht

Maatregelen in Nationaal preventieakkoord tegen overgewicht onvoldoende

Nationaal preventieakkoord tegen overgewicht

In het Nationaal Preventieakkoord overgewicht (november 2018)  worden de maatregelen tegen overgewicht en obesitas opgesomd. Enkele maatregelen zijn:
• Vanaf 2019 gaan de Rijksoverheid, supermarkten en horecabedrijven de Schijf van Vijf bekender maken in Nederland. Zodat mensen zelf nog beter voor gezonde voeding kunnen kiezen.
• Fabrikanten gaan suikerhoudende frisdranken, snoep en melkproducten gezonder maken. Bijvoorbeeld door er minder suiker in te doen.
• De Rijksoverheid wil een nieuw voedselkeuzelogo invoeren. Zodat mensen zelf nog beter voor gezonde voeding kunnen kiezen.
• Vanaf 2020 bieden minimaal 2.500 sportclubs hun leden en bezoekers gezondere voeding aan in de kantine.
• Vanaf 2020 bieden minimaal 950 scholen hun leerlingen en personeel gezonde voeding aan in de kantine.
• Vanaf 2025 biedt de helft van de ziekenhuizen gezondere voeding aan patiënten, personeel en bezoekers.
• Sportclubs en sportscholen willen hun aanbod nog beter toegankelijk maken voor mensen die niet genoeg sporten of bewegen.

Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. Mensen en gezinnen met overgewichtsproblemen krijgen zorg en ondersteuning op maat. De zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie ( GLI)  richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl.  Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase. Vanaf 1 januari 2019 komt de vergoeding voor deze Gecombineerde Leefstijlinterventie in de basisverzekering.  Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen

Maatregelen in preventieakkoord overgewicht onvoldoende

Volgens foodwatch is er een preventieakkoord gepresenteerd, waarvan het RIVM concludeert dat de problemen met ongezond voedsel de komende jaren alleen maar groter worden. Waar de ambitie in het akkoord spreekt over een teruggang in het percentage Nederlanders met obesitas van 49% naar 38% in 2040, berekende het RIVM dat met de huidige preventieafspraken deze juist verder zal stijgen naar bijna 60%, zo stelt NRC.

Het kabinet erkent dat de ambitie niet wordt gehaald met de huidige maatregelen. De mooie ambitieuze woorden over gezonder voedsel staan in schril contrast met de kille feiten: onder dit kabinet is de prijs van groente (+5%) en fruit (+1) verder gestegen en van suiker (-3%) alleen maar weer gedaald. Dit kabinet maakt groente en fruit vanaf 1 januari juist duurder door de btw te verhogen van 6% naar 9%, ondanks protest van bijna 100.000 mensen. “Gezonde voeding is een eerste levensbehoefte maar lijkt voor het kabinet een bijzaak”, concludeert foodwatch.

foodwatch waarschuwt dat iedereen de gevolgen komende jaren terug zal zien in een hogere zorgpremie, naast alle menselijk leed dat obesitas en ongezond voedsel veroorzaakt. Obesitas kost de maatschappij al miljarden aan medische kosten en dat zal oplopen. Foodwatch: “Van de vrijblijvende lofzang van dit kabinet samen met Coca-Cola en Unilever op gezonder voedsel, worden we niet gezonder”.

Lobby voedingsindustrie

Volgens foodwatch heeft de voedselindustrie heeft alle ruimte gekregen van het kabinet om broodnodige concrete maatregelen voor gezonder voedsel weg te lobbyen. Denk daarbij aan btw-vrije groente en fruit, een suikertaks, een wettelijk verbod op de kindermarketing van junkfood en de aanpak van misleidende etiketten en reclames.
Het contrast is schrijnend tussen de ferme maatregelen op het gebied van roken die zonder tabakslobby tot stand kwamen. Daarom roept foodwatch op om naast de rokerslobby ook voortaan de lobby van de voedingsindustrie te weren. Nederland kan beter het advies opvolgen van de Wereldgezondheidsorganisatie die al jaren waarschuwt dat de lobby van de industrie vooruitgang lam legt: Foodwatch vindt dat de voedingsindustrie geen vinger in de pap behoort te hebben aan de onderhandeltafel. “Het is geen enkel land gelukt om de obesitasepidemie in alle leeftijdsgroepen tot stilstand te brengen. Dit ligt niet aan een gebrek aan individuele wilskracht. Dit ligt aan een gebrek aan politieke wil, om het gevecht met de voedselindustrie aan te gaan.”

Marketing in health, food, beauty en wellness

Ik ben er van overtuigd dat een gezonde leefstijl ervoor kan zorgen dat er bespaard kan worden op de kosten van de zorg, dat mentaal welbevinden en wellness stress kan verminderen en dat een mooi uiterlijk alles te maken heeft met gezond leven. Ik verwacht dan ook dat deze vakgebieden in de toekomst naar elkaar toe zullen groeien en dat een holistische aanpak zoals positieve gezondheid zeer succesvol kan zijn.

Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.

Ben jij als bedrijf , merk of professional actief op het gebied van gezonde voeding? En wil jij op internet beter zichtbaar worden? Vul dan de quickscan in, ik help je hier graag bij.