nutri score

Invoering Nutri-score gaat moeizaam

De verantwoordelijkheid voor gezond eten wordt door de Nederlandse voedingssector en door de politiek doorgaans vooral bij de consument gelegd. De Nutri-Score is een onafhankelijk voedselkeuzelogo en laat consumenten in één oogopslag zien welke producten binnen een productgroep een gezondere samenstelling hebben. Het voedselkeuzelogo vertaalt de voedingswaarde van producten in een duidelijke letter- en kleurcode. De Nutri-score helpt klanten bij het maken van een gezondere voedingskeuze.

Het onafhankelijke voedselkeuzelogo is ontwikkeld door Franse wetenschappers en is inmiddels ook ingevoerd in Duitsland, Spanje, Zwitserland, Luxemburg en België. In 2019 koos de Nederlandse overheid al voor de Nutri-Score. Albert Heijn is deze maand begonnen met de geleidelijke invoering. De supermarktketen toont de Nutri-Score van 6.000 eigen-merkproducten op elektronische prijskaartjes in winkels. Daarnaast staat het voedselkeuzelogo bij diezelfde producten in de bonusfolder, in de app en op ah.nl. Ook krijgen eigen-merkproducten de komende maanden stap voor stap een Nutri-Score op de verpakking.

Invoering van de nutri-score gaat moeizaam

Toch komt een brede landelijke invoering hiervan maar niet van de grond, zegt Dirk Mulder, Sector Banker Trade & Retail bij ING Sector Banking. De invoering loopt vertraging op omdat de wetenschappelijke evaluatie van het logo nog niet klaar is. En na deze evaluatie moeten de Gezondheidsraad en het RIVM ook advies uitbrengen. De verwachting was dat het voedselkeuzelogo in de eerste helft van 2022 officieel landelijk gaat worden gebruikt. Maar dat laat voorlopig dus nog op zich wachten. En dat terwijl gezonde voeding een kans kan zijn om aan de enorme prijsdruk in de voedingsketen te ontkomen.

Voedingsbranche: pak je verantwoordelijkheid.

Volgens Dirk Mulder is het s juist de voedingssector zelf die het goede voorbeeld kan geven voor een gezond voedingspatroon. De Nutri-Score draagt hieraan bij. Over het algemeen is met gezonde producten meer onderscheid te creëren, en daardoor ook een hogere marge. Gezondheid is niet iets voor de happy few.
Door het uitblijven van een definitieve beslissing rond de Nutri-Score kwamen marktpartijen eerder al met eigen logo’s en scores die ook vaak onvoldoende als objectief konden worden beoordeeld. Hierdoor zagen consumenten door de bomen het bos niet meer. Een averechts effect. In de discussie rond gezonde voeding zou de voedingssector haar rol meer moeten pakken. Een uniforme objectieve aanpak helpt daarbij. Er is nog een wereld te winnen in preventie, voorlichting en transparante communicatie.