Witte lijst energy based devices

Witte lijst Anbos voor Energy Based Devices screent alléén CE-markering

Witte lijst Anbos

ANBOS heeft het initiatief genomen om criteria uit te werken voor een quick scan van zogenoemde energy based devices (EBDs). Na beoordeling door een onafhankelijke organisatie, DARE!!, geeft de witte lijst een overzicht van apparatuur die een CE-markering heeft met conformiteitsverklaring en met een technische specificatie. Op deze manier wil Anbos bijdragen aan de veiligheid van de consument. De procedure bij DARE!! is vanaf vandaag opengesteld voor leveranciers.

Waar staat de witte lijst van Anbos voor?

Veel mensen denken dat de CE-markering die je op apparatuur aantreft een keurmerk is en dat deze producten door een onafhankelijke partij worden gekeurd. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. De fabrikant of importeur is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering. Door de CE-markering op zijn producten aan te brengen, verklaart een fabrikant of importeur eenzijdig, op zijn eigen verantwoordelijkheid, en zonder enige onafhankelijke keuring of controle dat zijn producten aan alle wettelijke eisen voldoen. De regelgeving heeft vooral betrekking op de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten van de producten en apparatuur. Dit houdt in dat de producent of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze. Maar de leverancier is daartoe niet verplicht.

De witte lijst van Anbos geeft een overzicht van apparatuur zoals IPL-apparatuur. waarvan uitsluitend en alleen de CE- markering is beoordeeld door een competente, onafhankelijke derde partij, in dit geval door DARE. Je weet dus dat de apparatuur op de witte lijst van Anbos door een onafhankelijke derde partij gecheckt is. Je hoeft voor de apparatuur op de witte lijst dus zelf niet te controleren of de juiste documentatie en labelling aanwezig is.

Voor leveranciers is de beoordeling voor de witte lijst van Anbos wel een extra check of hun apparatuur voldoet aan de Europese regelgeving (met name voor importeurs). Zij krijgen een korte rapportage van de bevindingen van de quick scan. Bovendien worden ze op een positieve manier zichtbaar bij afnemers.

CE-markering is geen keurmerk

Een keurmerk heeft meestal betrekking op de kwaliteit van een product of op de wijze waarop een product is geproduceerd. Vaak heeft het ook een commerciële functie. Maar een CE-markering laat alleen maar zien dat een product in overeenstemming is met de wettelijke eisen, die voortvloeien uit de CE-markeringsrichtlijnen. Niets meer en niets minder dus. Een CE-markering zegt wel iets over de veiligheid, maar niets over de kwaliteit van het product of de wijze van produceren of in welke mate het product resultaten oplevert.

Kijk goed naar het logo van de CE-markering

Het onterecht aanbrengen van de CE-markering en/of opstellen en ondertekenen van de conformiteitverklaring is een economisch delict en valt in Nederland onder de Wet op de economische delicten.

Chinese exportproducten dragen echter ook een CE-label (China Export) maar dit zegt niets over de kwaliteitsgaranties volgens de Europese normen. Met een chinees CE-logo zegt de producent dat het product uit China afkomstig is. Het Chinese CE-logo is moeilijk te onderscheiden van het Europese CE. Je ziet het alleen maar als je ze beide naast elkaar legt: bij het echte CE-logo is de afstand tussen de twee letters groter.

CE markering Europa en CE markering China Export

 

Als je producten of apparatuur gaat inkopen, let dan heel goed op het CE-teken. Zoek dat goed uit of vraag het na.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *