voorwaarden togs schoonheidssalon

Voorwaarden TOGS regeling schoonheidssalon

Voorwaarden TOGS regeling schoonheidssalon

Lijdt jouw schoonheidssalon schade door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus door de noodgedwongen sluiting? Dan kun je via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. De TOGS regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Dit zorgt immers voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten.

De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming (dus niet per vestiging). Het is mogelijk dat ondernemers die niet in aanmerking komen voor de TOGS, wel een beroep kunnen doen op andere regelingen.

Voorwaarden TOGS regeling

Om in aanmerking te komen voor de TOGS moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van jouw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes
  96.02.1  Haarverzorging
  96.02.2 Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting
  96.04     Sauna’s, solaria, baden e.d.
  96.09     Overige dienstverlening (rest), waaronder tattooshops
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister. Niet-horecaondernemingen (schoonheidsspecialisten, kappers, tattooshops, sauna’s) moeten ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Als aanvullende eis geeft het kabinet geeft aan dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang moeten hebben, Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.
  Daaronder verstaat men:
  – Je moet in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
  – Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Wake-up call schoonheidsbranche

In Nederland worden al een kleine maand geen schoonheidsbehandelingen meer gegeven. Veel schoonheidssalons gaan in deze tijd op zoek naar andere activiteiten. Ze proberen huidverzorgingspakketten of – producten te verkopen en ze geven advies over het gebruik. En er wordt uiteraard ook veel schoongemaakt en geschilderd.

Veel bedrijven komen in tijdens de coronacrisis helaas in de problemen en een deel van de schoonheidsspecialisten hoort daar ook bij. De afgelopen jaren is het aantal schoonheidssalons in Nederland toegenomen, waardoor de markt overvol is. In deze verdringingsmarkt zijn marketing en promotie belangrijk geworden. Degenen die zich de laatste jaren niet goed hebben gepositioneerd, gaan dat nu voelen.

In 2018 beschreef ik mijn visie op de toekomst van de schoonheidssalon. Ik denk dat het voor iedereen verstandig is om juist nu na te denken over wat je na deze crisis met je schoonheidssalon wil bereiken. Uiteraard help ik je daar graag bij.