Reclamecode cosmetica in 2023 aangepast

Alhoewel de cosmetica-industrie relatief weinig klachten heeft over haar reclame uitingen,  heeft de industrie gemeend om zelf regels op te stellen waaraan men men moet voldoen om het vertrouwen van consumenten in haar reclame-uitingen te behouden. De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft de in 2015 opgestelde Reclamecode Cosmetische Producten (RCP) geactualiseerd. Deze is aangenomen door het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC) en daarmee onderdeel geworden van de Nederlandse Reclame Code. De RCP is vanaf 1 januari 2023 van toepassing. De Code bevat onder meer bepalingen over de onderbouwing van claims over cosmetische producten, het gebruik van digitale technieken bij afbeeldingen en het gebruik van testimonials en deskundigenverklaringen.

Deze reclamecode is van toepassing op reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code voor cosmetische producten specifiek gericht op cosmetische producten die in Nederland op de markt worden gebracht. Deze code doet niet af aan de voorschriften van de Cosmeticaverordening (EG) 1223/2009 en de Verordening voor claims bij het verhandelen van cosmetische producten (EG) 655/2013. Evenmin doet deze code af aan de regeling van misleidende reclame als vermeld in de artikelen 7 en 8 van het algemene gedeelte van de Nederlandse Reclame Code.

In de RCP wordt benadrukt dat reclame via social media dient te voldoen aan de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing en duidelijk herkenbaar moet zijn. Ook beweringen met betrekking tot het milieu of ethische standaarden moeten dusdanig zijn dat consumenten in staat worden gesteld duurzame keuzes te maken. Verder zijn de bepalingen voor reclame, gericht op kinderen, minderjarigen en kwetsbare consumenten, in het bijzonder via social media, aangescherpt

Naast de reclamecode voor cosmetische producten bestaat er ook een reclamecode voor medische cosmetische behandelingen uitgevoerd door artsen (VVBA)  die op 15 oktober 2018 is ingegaan.