wetgeving cosmetische zorg

Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

Wetgeving cosmetische zorg verder aangescherpt

Als iemand een cosmetische ingreep overweegt is het belangrijk dat het duidelijk is wat hij of zij kan verwachten van de behandeling door de cosmetisch zorgverlener en of die de behandeling mag uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden over kwaliteitseisen die gesteld worden aan alle behandelaars die cosmetische zorg bieden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg dat op 12 november 2019 gepubliceerd is door het Zorginstituut Nederland (ZIN).In het kwaliteitskader staan de landelijke afspraken met de betrokken partijen over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn.

Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. De partijen die betrokken zijn bij de cosmetische zorg (NVCG, NVDV, NVH, NVPC, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland) hadden tot december 2018 de tijd om samen een kwaliteitskader op te stellen, maar konden het niet eens worden over de vereiste bekwaamheden voor bepaalde ingrepen, die onderdeel uitmaken van het kader. Daarom heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut eind 2018 besloten om de regie op de afronding over te nemen. Hierbij is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de onderdelen van het kwaliteitskader dat de betrokken partijen al hadden ontwikkeld en waarover overeenstemming was. Daarom staan in het kwaliteitskader nu afspraken over goede informatievoorziening, veiligheid en complicaties. De Kwaliteitsraad heeft vervolgens het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg opgesteld en in oktober 2019 aangeboden voor opname in het Register.

Bevoegd en bekwaam

Om veilig en verantwoord cosmetische behandelingen te mogen verrichten moeten de zorgverleners niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam zijn.  Daarom staan in het kwaliteitskader algemene kwaliteitseisen voor het opleidingsniveau van zorgverleners. Daarnaast geeft het kwaliteitskader een handreiking voor het formuleren en vaststellen van bekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden). Deze eisen staan niet in het kader zelf, maar moeten worden uitgewerkt door de verschillende beroepsgroepen in de cosmetische zorg.

Vaststellen bekwaamheidseisen en implementatie Kwaliteitskader

Het is nu aan zorgverleners en zorginstellingen om aan de slag te gaan met de implementatie van de kwaliteitseisen. De stuurgroep Cosmetische Zorg, die bestaat uit alle relevante partijen in de cosmetische zorg, kan daarbij een belangrijke rol hebben.  Deze stuurgroep neemt het voortouw bij het verder versterken van het lerend vermogen van de sector en bij het uitvoeren van de opdrachten uit het kwaliteitskader, zoals het formuleren van de bekwaamheidseisen en het opstellen van een cliëntenversie van het kader. Het Zorginstituut gaat de implementatie van het kader volgen en ondersteunt de Stuurgroep Cosmetische Zorg bij de uitvoering van de opdrachten.
Als betrokken partijen een kwaliteitsproduct niet binnen de afgesproken termijn opleveren, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Dat betekent dat het Zorginstituut deels of geheel de regie overneemt en de Kwaliteitsraad verzoekt om het kwaliteitsproduct alsnog op te stellen en aan te bieden voor opname in het openbare Register.

Inspelen op ontwikkelingen

Speel jij al voldoende in op de ontwikkelingen in de schoonheidsbranche? Hoe zorg je ervoor dat klanten voor jou kiezen?  Mijn visie: zet de klant centraal, kies voor een onderscheidende propositie en zorg dat je online zichtbaar bent.

Ik help bedrijven en professionals in health, food, beauty en wellness om structureel te groeien door online marketing strategisch in te zetten.  Ik vertaal de kansen in de markt naar waardevolle nieuwe proposities of new business waardoor ze snel en efficiënt groeien.   Het begint met relevant en onderscheidend positioneren, want alleen als je het lef hebt om anders of beter te zijn dan anderen zullen mensen over jouw producten of professionele diensten praten.

Ik zie vaak mogelijkheden om beter of slimmer in te spelen op de behoeften van de klant en ik weet op welke manier ik online marketing kan inzetten om de juiste doelgroep te bereiken. In plaats van het schrijven van uitgebreide marketingplannen ontwikkel ik een heldere visie op de markt en zet op basis daarvan een concrete groeistrategie uit. Tijdens de implementatie hiervan worden de resultaten op basis van data en voortschrijdend inzicht verder geoptimaliseerd en bijgestuurd.

Een ondernemersmentaliteit, pionieren, innoveren, meten en weten zijn daarin de belangrijkste ingrediënten. Ik luister, denk, praat en discussieer graag mee. Vul de Quickscan in en ik neem zo snel mogelijk contact op.