kappers corona

Kappersbranche zwaar getroffen door coronavirus

Coronavirus treft ook kappers

Het coronavirus heeft ook op de kappersbranche een grote impact. Noord-Brabant is op dit moment het zwaarst getroffen. De eerste kapsalons zijn daar gesloten doordat de eigenaar of de personeelsleden het coronavirus hebben of in contact zijn geweest met mensen die het virus hebben. Dit is een dramatische ontwikkeling voor deze bedrijven. Maar ook kapsalons die nog open zijn en kapsalons in de rest van het land voelen de gevolgen van het virus. Klanten blijven weg, met omzetverlies tot gevolg. Niet alleen de kappersbranche wordt zwaar getroffen, maar dat geldt ook voor andere kleine ondernemers in de beauty- en wellnessbranche.

Kleine ondernemers kwetsbaar voor corona

De kappersbranche bestaat met name uit kleine ambachtelijke ondernemingen. Bedrijven in de branche hebben gemiddeld vier werknemers in dienst die vaak in dezelfde gemeente wonen. De ondernemer staat meestal ook zelf op de werkvloer. Er is sprake van veel, direct en langdurig contact met klanten. Dit alles maakt deze ondernemingen erg kwetsbaar. Het risico op besmetting is groter en de klanten blijven eerder weg omdat er sprake is van fysiek contact.
De consequenties van het virus en de verspreiding ervan zijn voor de kappersbranche dan ook enorm. Gedurende een bepaalde periode je bedrijf te moeten sluiten, heeft enorme financiële consequenties. Gevolgen, die deze ondernemers niet alleen kunnen en mogen dragen. Hun reserves en winstmarges zijn sowieso al beperkt.

Noodfonds en andere maatregelen voor kleine ondernemers die getroffen zijn door corona

De ANKO roept de overheid zeer dringend op om voor kleine ambachtelijke bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus op korte termijn met een gerichte set noodmaatregelen te komen.  Daarnaast pleit ANKO voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de al ingestelde en toekomstige regelingen en een snelle uitbetaling aan de getroffenen. Deze kleine ondernemers kunnen een tijdelijke inkomstenderving gezien hun zeer beperkte marges en buffers niet lang dragen. Ook doet de ANKO een klemmend beroep op financiële instellingen, leveranciers en verhuurders van kappers om coulant te zijn in de betalingen van ondernemers in de kappersbranche.  De ANKO trekt samen op met MKB Nederland en VNO/NCW om de roep om maatregelen kracht bij te zetten.