HBO-opleiding schoonheidsspecialiste

Vertraging accreditatie HBO opleiding brengt ANBOS in de problemen

ANBOS heeft enkele jaren geleden aangekondigd te starten met een HBO-bacheloropleiding voor schoonheidsspecialisten. Het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) heeft voor de ontwikkeling hiervan ANBOS onder een aantal voorwaarden een subsidie toegezegd. Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van de subsidie was dat ANBOS uiterlijk 31 december 2017 de totale eindafrekening zou indienen bij het CvAE. Naar alle waarschijnlijkheid zal ANBOS aan deze voorwaarde niet kunnen voldoen, met als gevolg financiële problemen voor ANBOS.

Accreditatie HBO opleiding schoonheidsspecialiste

Reden hiervan is de vertraging van accreditatie. Om een volwaardige HBO-bacheloropleiding te hebben, dient deze opleiding geaccrediteerd te worden. Deze accreditatie is door LOI aangevraagd. De volgende stap is een bezoek door een commissie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dat bezoek is gepland op 16 februari 2018. Daarna brengt de commissie advies uit aan het bestuur van de NVAO, dat uiteindelijk (wel of niet) een ‘stempel van goedkeuring’ geeft aan de hbo-bacheloropleiding. Hiervoor zijn na 16 februari nog enkele maanden nodig. ANBOS heeft hier geen invloed op. Als de accreditatie er tijdig door komt, maakt ANBOS nog steeds kans op het ontvangen van de subsidie.

Waar staat de schoonheidsspecialiste eigenlijk voor?

Zowel de consument als de schoonheidsspecialiste hebben geen duidelijk beeld meer van waar een schoonheidsspecialist eigenlijk voor staat  (Whats in it for me) en welke kwaliteit er geleverd wordt. Ook heeft de branche te maken met technologische ontwikkelingen die beautybehandelingen effectiever, sneller, goedkoper of goedkoper maken. Het grijze gebied tussen schoonheidsbehandelingen en medische behandelingen wordt de komende jaren scherper gedefinieerd.  Er is sprake van disruptie in de huidzorg, dat zal gaan betekenen dat er ook onder beauty professsionals het kaf van het koren gescheiden zal worden.

En waar staat ANBOS voor?

Het is niet bepaald een fijn begin voor de kersverse voorzitter, Jantine van het Klooster.  Zij wordt geconfronteerd met een lijk in de kast en alle nadelige gevolgen hiervan voor de vereniging en haar leden.  Sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen, daar draait het om bij goed bestuur.

Naar mijn idee moet een branche-organisatie de belangen van de leden centraal stellen in haar bedrijfsvoering. Van moderne bestuurders mag verwacht worden dat ze initiatief nemen, kansen zien en benutten, vraaggericht opereren en flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Deze vaardigheid is nodig omdat de wereld om ons heen sterk verandert: overheidssubsidies nemen af, de concurrentie neemt toe, samenwerking met andere partijen is wenselijk en soms onvermijdelijk, en de achterban is meer divers en minder sterk gebonden. Een bestuur dat in deze snel bewegende wereld achterover leunt, doet zichzelf en de organisatie tekort.

Marketing in de schoonheidsbranche

Er zit ontzettend veel kennis bij de ANBOS. De leden in de organisatie kennen de markt en het beroep zeer goed.  ANBOS is ook belangrijk voor het beeld dat de consument van een schoonheidsspecialist heeft en ANBOS vertegenwoordigt de leden bij grote overkoepelende kwesties binnen het vak. Ook attenderen ze de media op nijpende en actuele kwesties.

Wat is jouw visie op de toekomst van de schoonheidssalon? Ik denk dat ANBOS nu haar kansen moet grijpen om de schoonheidssalon weer op de kaart te zetten en dat geldt ook voor jouw salon in jouw verzorgingsgebied. Als je wil dat ik je daarbij help, vraag dan een strategie sessie aan.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *