distributiekanalen cosmetica

Online verkoop cosmetica wint snel terrein

Cosmetica omzet in Nederland in 2016

Cosmetica en geuren komen via verschillende distributiekanalen bij de Nederlandse consument terecht.  Uit een vandaag verschenen rapport van het CBS blijkt dat er in 2016 voor 3,3 miljard euro aan cosmetica en parfums verkocht aan consumenten. In 2012 was dit nog 2,9 miljard euro. I n de periode 2014-2016 groeide de omzet met 11%, dat is gemiddeld met bijna 4 procent per jaar. In onderstaande tabel vind je de omzetcijfers in 2012 en 2016 van de verschillende distributiekanalen.

verkoop aan consumenten in miljoen Euro 2012 2016 stijging/daling
drogisterij 1325 1315 -1%
winkels in parfum en cosmetica 602 700 14%
supermarkten 604 566 -7%
warenhuizen 160 223 28%
webwinkels 61 268 77%
groothandel in parfums en cosmetica 64 79 19%
professionele schoonheidsbranche 67 70 4%
apotheken 46 26 -77%
overig (markt, straathandel, overige winkels) 17 28 39%
 totaal 2946 3275 10%

 

Traditionele kanalen  (drogisterij, parfumerie, supermarkten en warenhuizen)

De omzet via de traditionele kanalen (drogisterij, parfumerie, supermarkten en warenhuizen) is nog altijd het grootst. In 2012 waren deze kanalen samen verantwoordelijk voor 91,3 % van de omzet, in 2016 is dit gedaald  naar 85,6%.  De verkoop via winkels in parfum en cosmetica en via de warenhuizen namen toe, maar dit maakte de omzetdaling van de omzet via de drogist en supermarkt niet goed.

Online verkoop cosmetica

De health- en beautybranche, waaronder cosmetica valt, hoort tot de top 5 branches met de grootste online bestedingen en groeit sterk. In 2012 waren de online bestedingen via webwinkels nog 61 miljoen Euro, in 2016 is dit gestegen tot 268 miljoen Euro.

Opvallend is dat er via de groothandel in parfums en cosmetica ook nog veel aan consumenten wordt verkocht en dat gebeurt vooral online. Als we de online verkopen van de webwinkels en de groothandels in cosmetica bij elkaar optellen, dan bedroeg de online verkoop van cosmetica en geuren in 2012 nog 4,4% van de totale omzet. In 2016 is dit aandeel gegroeid naar 10,6%, een groei van 16% per jaar.

Overige kanalen

Cosmetica wordt ook aan consumenten verkocht via de professionele schoonheidsbranche (kappers en schoonheidsspecialisten), via de apotheek en via andere kanalen als de markt, straathandel, overige winkels. In 2012 bedroeg het aandeel van deze kanalen nog 4,4%, in 2016 is dit gedaald tot 3,8%.

De verkoop van cosmetica via de apotheek daalde zeer sterk en de omzet via de professionele schoonheidsbranche bleef nagenoeg stabiel.  De omzet via de andere kanalen als markt, straathandel, overige winkels nam wel sterk toe (circa 10% per jaar).

Cosmetica trends en ontwikkelingen

Anno 2018 zoekt de consument naar producten en behandelingen die passen bij zijn of haar levensstijl en de eigen normen en waarden als het om schoonheid gaat. De NCV verwacht dat het belang van cosmetica voor de Nederlandse economie en het plezier en de waarde die de mensen aan cosmetica toekennen voor hun welzijn en zelfvertrouwen in de toekomst alleen maar verder zal toenemen.