Disruptie in de huidzorg

Disruptie in de huidzorg

Disruptie in de huidzorg

Een schoonheidsspecialiste… houdt zich bezig met de schoonheidsverzorging van haar klanten. Van oorsprong was de schoonheidsspecialiste die iemand die de huid reinigt en verzorgt, ontspannende en cosmetische behandelingen uitvoert en make-up aanbrengt.  Bijna 70 jaar geleden (in 1949), werd de overkoepelende brancheorganisatie ANBOS opgericht, dat staat voor Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging. Zij hadden als doel om de belangen van de schoonheidsspecialist te behartigen.

Door het wegvallen van de vestigingswet in 1996 en het wegvallen van de Algemene Ondernemersvaardigheden was  ‘schoonheidsspecialist’ vanaf 2001 geen beroep meer met een beschermde titel.  Daarom herpositioneerde ANBOS zich als belangenbehartiger van de gediplomeerde schoonheidsspecialist.  Daarnaast maakt ANBOS het mogelijk voor schoonheidsspecialisten om een of meer aanvullende vakdiploma’s te behalen door zich te specialiseren in specifieke behandelingen zoals acne, ontharen en camouflage. Voor deze specialisaties moeten schoonheidsspecialisten zich iedere drie jaar verplicht laten nascholen. Sommige behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door een merendeel van zorgverzekeraars.

In 2003 ontstond er een nieuwe beroepsgroep, de huidtherapeut: een volwaardig paramedicus die gekwalificeerd is om de zieke en/of beschadigde huid te behandelen. Per 1 januari 2003 is het beroep  in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) geregeld waarmee de titel ‘huidtherapeut’ een beschermde titel werd. Toch speelde de beroepsgroep van huidtherapeuten enkele jaren terug nog nauwelijks een rol in de keten van huidzorg. De belangrijkste oorzaken waren onbekendheid met de kwalificaties van de huidtherapeut en gebrek aan protocollering.

Huidverzorging wordt huidverbetering

Schoonheidsverzorging blijkt een breed begrip. In het begin van het tweede millennium ontstaat er in de media plotseling veel aandacht voor botox, fillers en cosmetische ingrepen .  Onverwachte nieuwkomers in de markt van uiterlijke verzorging. Met een cosmetische operatie kunnen resultaten worden behaald die je met huidverzorging niet haalbaar zijn. Ook wordt er medische apparatuur ingezet voor cosmetische doeleinden met de  belofte ‘een zichtbaar resultaat’.  Zowel cosmetisch artsen als schoonheidsspecialisten gaan deze apparatuur gebruiken. De wet- en regelgeving voor het gebruik van IPL- en laserapparatuur loopt achter de feiten aan, de besluitvorming moet op dit moment nog plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Ook exclusieve salonmerken  ontdekken nieuwe kansen in de markt van huidverbetering en brengen nieuwe huidverbeterende cosmeticalijnen op de markt met een hogere dosis aan werkzame stoffen en beloven ook betere resultaten.

Een gezonde huid is een mooie huid

Huidzorg en schoonheidsverzorging blijken meer aan elkaar gerelateerd dan je op het eerste gezicht zou denken. Een gezonde huid is een mooie huid.  Bij ANBOS wordt deze link kennelijk niet (meteen) gelegd, zij opereren immers in het vakgebied ‘uiterlijke verzorging’ en niet in de zorg. ANBOS zit zichzelf als woordvoerder voor de professionele schoonheidsspecialisten, heeft de vakspecialisaties geregeld en doet haar business ‘as usual”. De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) speelt alerter op deze veranderende marktomstandigheden in.

De NVH geeft het beleidsadviesbureau Ecorys opdracht tot het onderzoeken van de markt van huidzorg. Uit het rapport ‘Spot on, huidzorg 2020’ (maart 2015) blijkt dat huidtherapie een cruciale rol zou kunnen spelen in het veranderende zorglandschap waardoor de huidzorg niet alleen kwalitatief beter maar ook nog eens goedkoper geregeld kan worden. Een argument dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zeker zal aanspreken.

Zo zou de huidtherapeut routinematige huidzorg kunnen uitvoeren waarvoor niet direct een arts noodzakelijk is zoals het geven van voorlichting en advies (bijvoorbeeld bij moedervlekken en chronische huidziekten). Daarnaast kan de huidtherapeut, in samenwerking met huisartsen en medisch specialisten, bepaalde paramedische behandelingen uitvoeren. Ook is er een rol weggelegd voor de huidtherapeut als regisseur van huidzorg, bijvoorbeeld in lokale gezondheidscentra. Hierdoor wordt de keten van huidzorg geoptimaliseerd en kan de patiënt kwalitatief goede en betaalbare zorg dichtbij huis krijgen.

Positionering van de huidtherapeut in de markt van huidzorg

Om deze positie in de markt van huidzorg te kunnen benutten is het wel noodzakelijk dat de positie van de huidtherapeut in de keten in de huidzorg fundamenteel verandert.  De volgende actiepunten komen op het ’to-do’-lijstje van de NVH.

  • protocollering van de huidzorg
  • met zorgverzekeraars afspraken maken over de contracteren van de huidzorg
  • verbeteren van de informatievoorziening
  •  continue scholing van vaardigheden en competenties zoals het ontwikkelen van specialisatie

De NVH stelt een taskforce Keten Huidzorg in om een actieplan op te stellen en te zorgen dat dit plan wordt uitgevoerd en gemonitord. En daar lijkt men in te slagen. In een interview beschrijft Sabine Uitslag de huidtherapeut anno 2017 als volgt: “De huidtherapeut is een paramedicus die de mens met een huidzorgvraag ondersteunt en behandelt; de mens met een gezonde, zieke of beschadigde huid”. Hieruit blijkt dat het niet onwaarschijnlijk zal zijn  dat de huidtherapeut in de nabije toekomst op hetzelfde vakgebied gaat werken als de echte beautyprofessional. Huidtherapeuten hebben een beschermde titel, de schoonheidsspecialiste niet (meer). Ik snap de frustratie en teleurstelling die dit voor deze gediplomeerde vakvrouwen , met veel kennis en ervaring op dit gebied, met zich meebrengt.

Omgaan met disruptie in de huidzorg

Disruptie. Het lijkt de ver-van-mijn-bedshow totdat het in jouw markt gebeurt.  En dan realiseer je je: “Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen“.  Het biedt nieuwkomers in een bepaalde markt de mogelijkheid om de strijd aan te gaan met gevestigde organisaties.  Zo ook in de huidzorg en dit heeft gevolgen voor de gespecialiseerde vakvrouwen in de professionele schoonheidsbranche.

En toch zie ik nog organisaties en mensen die niet om zich heen kijken, die niet in de gaten hebben dat de wereld om ons heen verandert. Mensen die niet van veranderingen houden zijn liever bezig met ‘De orde van de dag’ en ‘Business as usual’. In feite zitten deze gevestigde organisaties nog te suffen. En dus kunnen deze worden verrast door nieuwe bedrijven of organisaties met verrassende producten en diensten, nieuwe businessmodellen, agressieve marketingstrategieën en innovatieve manieren van organiseren & managen.

Verover een nieuwe plaats in de markt

Als de race eenmaal gelopen is dan valt er weinig meer te sturen.  Dan zijn de veranderingen en feit, wat natuurlijk niet wegneemt dat deze voor veel verdriet en onzekerheid  kunnen zorgen. Heel begrijpelijk.  Maar naar mijn idee heeft het weinig zin om je hiertegen te verzetten, dat is verloren energie. In een veranderende markt zal opnieuw moeten worden vastgesteld of er nog de juiste fit is tussen jouw organisatie en de klanten.

Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.

Speciaal voor professionals met een eigen praktijk hebben we hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld. Samen bedenken we hoe we jouw doelgroep kunnen bereiken en hoe je daarvoor jouw website en social media in kunt zetten. Als we dit goed doen hebben we voor dit plan maar 1 A4 nodig. Vervolgens leer ik je de fijne kneepjes van mijn vak om jou te helpen om je praktijk meer bekendheid te geven en meer nieuwe klanten te werven.  Lees hier meer over marketing voor vak professionals met een eigen praktijk. Ik help je hier graag bij.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *