Cijfers cosmetische behandelingen Nederland

Cosmetische ingrepen in Nederland

Cijfers cosmetische ingrepen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de aard en omvang van de cosmetische sector. Aanleiding hiervoor was  dat de beroepsverenigingen van esthetisch en plastisch chirurgen (NVPC en NVEPC) zich zorgen maakten over de door hen gesignaleerde ‘wildgroei’. Artsen anders dan plastisch chirurgen, zouden cosmetische ingrepen (zowel operatieve ingrepen als injecties met fillers) uitvoeren. NVPC en NVEPC zetten vraagtekens bij de bekwaamheid van deze artsen om cosmetische ingrepen uit te voeren, en menen dat er een taak ligt voor de beroepsverenigingen van deze artsen om normen te stellen die de kwaliteit van de uitvoering van deze ingrepen.

Het gevolg hiervan was een onderzoek naar de markt van cosmetische ingrepen. Het doel van dit onderzoek was in kaart te brengen welke partijen actief zijn in de cosmetische sector, de ingrepen die zij uitvoeren en door welke professionals deze worden uitgevoerd. Verder is onderzocht welke verwachtingen (potentiële) consumenten hebben van de controle op en uitvoerders van cosmetische ingrepen.

Het onderzoek bestond uit een telefonische enquête onder ZBC’s, privéklinieken, schoonheidssalons, huidtherapiepraktijken, huisartsenpraktijken en tandartspraktijken en uit een internetenquête onder burgers. Ook is deskresearch uitgevoerd en zijn interviews gevoerd met beroepsverenigingen.

Controle op cosmetische ingrepen

Ruim de helft van de consumenten verwacht dat de IGZ de kwaliteit van niet-operatieve cosmetische ingrepen controleert (voor operatieve ingrepen is dit driekwart). Consumenten verwachten dat operatieve ingrepen worden uitgevoerd door een medisch specialist of een cosmetisch arts. Van niet-operatieve cosmetische ingrepen wordt verwacht dat deze ook door schoonheidsspecialisten of huidtherapeuten worden uitgevoerd.

Consumenten die ingrepen hebben laten uitvoeren zijn voor het merendeel tevreden, echter een substantiële groep is dat niet. De reden van ontevredenheid is meestal de gebrekkige nazorg. Niet onderzocht is of de ontevredenheid ook gegrond is.

Wildgroei op het gebied van cosmetische ingrepen valt mee

Uit het onderzoek blijkt dat er van ‘wildgroei’  op het gebied van cosmetische ingrepen slechts in beperkte mate sprake is. Wel tonen ze aan dat er in enkele gevallen operatieve cosmetische ingrepen worden uitgevoerd door andere medisch specialisten dan plastisch chirurgen en door basisartsen. Tevens is gebleken dat tandartsen en huisartsen in zeer beperkte mate fillers injecteren.

Van welke specifieke markt of marktsegmenten wil jij alles weten?

Houdt jouw bedrijf de ontwikkelingen in de markt bij of laat je kansen liggen? Als je inzicht hebt in wat er de externe bedrijfsomgeving gebeurt dan kun je voorkomen dat jouw bedrijf voor verrassingen komt te staan of dat je kansen te laat ontdekt.

Ben je op zoek naar een frisse blik op de trends en ontwikkelingen in jouw markt of ben je op zoek naar cijfers over bestedingen en de omvang van de markt? Op basis van diepgaander onderzoek in jouw specifieke markt kun je een eigen visie ontwikkelen en op tijd inspelen op kansen en bedreigingen. Ik heb actuele kennis over de schoonheidsbranchede voedingsbranchepositieve gezondheid en mentaal welbevinden en wellness en kan je hierbij goed helpen.

Geef aan van welke markt of marktsegment je de nieuwste trends en ontwikkelingen wil weten en aan welke bedrijfsactiviteiten je denkt. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.  Vraag nu informatie voor een externe analyse aan. 

Informatie aanvraag markt verkennen
Wij houden ook niet van spam. Lees onze privacy Statement