cosmetisch arts knmg

Cosmetisch arts KNMG beschermde titel

Cosmetisch arts KNMG beschermde titel

Vanaf 1 juli 2019 is de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ beschermd. Titelbescherming is de wettelijke bescherming om een bepaalde academische of beroepstitel te mogen voeren. Alleen cosmetisch artsen die ook de toevoeging “KNMG” mogen gebruiken voldoen aan het profielspecialisme cosmetische geneeskunde en zijn ingeschreven in het profielregister van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Cliënten en patiënten kunnen in dit openbare register zien of hun cosmetisch arts KNMG-gecertificeerd is. Iemand die niet bevoegd is mag de titel niet voeren; dat is strafbaar. De artsen moeten niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam zijn. Bekwaamheid verwerft de arts door extra opleiding in het medische specialisme dat zij uitoefenen.

Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke vereniging voor cosmetisch artsen. De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te bevorderen, de emancipatie van de cosmetische geneeskunde te bewerkstelligen en te voorzien in goede informatievoorziening voor cliënten. De NVCG was de initiatiefnemer bij de totstandkoming van de opleiding tot cosmetisch arts, en heeft gestreden voor erkenning van het vakgebied cosmetische geneeskunde als medische discipline in de Nederlandse Gezondheidszorg. Eén en ander biedt duidelijkheid en zekerheid voor de cliënt die op zoek is naar een goede arts voor cosmetische behandelingen.
Dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts en voorzitter van de NVCG: “Wij zijn ontzettend blij met en trots op deze mijlpaal. Dit proces is ruim zeven jaar geleden door de NVCG in gang gezet en gesteund door VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport). Het is te prijzen dat zowel de overheid als andere beroepsgroepen inzien dat deze bescherming een belangrijke stap is in de borging van de kwaliteit van de branche. De kwalificatie is in het hoogste belang van cliënten en patiënten, zij kunnen nu eindelijk achterhalen welke arts zich cosmetisch arts mag noemen.”

Cosmetisch arts

De vereniging vindt het misleidend als artsen zich na 1 juli 2019 uitgeven voor ‘cosmetisch arts’ zonder de toevoeging KNMG terwijl zij niet staan ingeschreven in het profielregister. Dit is titelmisbruik en zet cliënten op het verkeerde been: alleen de “cosmetisch arts KNMG” is aantoonbaar bekwaam.

Beter inspelen op veranderingen in de markt

Wil je graag weten hoe je het beste met veranderingen in de markt kunt omgaan en hoe je beter op deze ontwikkelingen kun inspelen?

Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.

Wil je graag weten hoe je lokaal meer klanten kunt werven? Wij ontwikkelden speciaal voor professionals met een eigen praktijk een marketing aanpak op maat.