groei aantal bedrijven schoonheidsbranche tot 2021

Aantal bedrijven in schoonheidsbranche in 2020 met 4,9% gegroeid.

In april 2021 staan er in het handelsregister van de Kamers van Koophandel 47.916 bedrijfsvestigingen in Nederland met als hoofdactiviteit “schoonheidsverzorging, pedicures en manicures” ingeschreven (SBI-code 96022), waarvan 47.231 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. Het grootste deel van dit cluster bedrijven betreft schoonheidsspecialisten. Daarnaast omvat deze groep ook pedicures en manicuren.  De groei valt daarmee hoger uit dan de +4,1% van het voorgaande jaar 2019, zo blijkt uit onderzoek van Marktdata.nl.  Deze groei is verbazingwekkend gezien het feit dat de meeste bedrijven in de schoonheidsbranche in verband met corona verplicht gesloten waren in de eerste lockdown (van half maart tot 11 mei 2020) en tijdens de tweede lockdown. Wat is er aan de hand, ik kan zelf deze groei niet rijmen met de omzetontwikkelingen die ik zie in de schoonheidsbranche?

Economisch actieve bedrijven

Van alle ingeschreven vestigingen zijn er 38.974 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer. Economisch actief impliceert dat de onderneming aan het economisch verkeer deelneemt. Een pensioen B.V. is een voorbeeld van een bedrijf dat niet economisch actief is. Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen in de schoonheidsverzorging volgens cijfers van het CBS (SBI-code 96022, per 1 januari).

aantal schoonheidsspecialisten 2021

Ontwikkeling aantal bedrijven en vestigingen in de schoonheidsverzorging per jaar volgens het CBS
*) voorlopige cijfers

Over de afgelopen jaren laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een flinke toename zien. Zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen met als hoofdactiviteit “schoonheidsverzorging, pedicures en manicures” is de afgelopen vier jaar met 21 procent toegenomen.

In het jaar 2017 groeide het aantal bedrijven in de schoonheidsverzorging met 5,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Tot de corona crisis nam de jaarlijkse procentuele groei geleidelijk iets af tot 4,1 procent in het jaar 2019. In het jaar 2020, tijdens de corona pandemie, nam het aantal bedrijven en vestigingen in de schoonheidsverzorging met 4,9 procent toe.

Schoonheidsspecialisten

Schoonheidsspecialisten maken deel uit van het cluster bedrijven in de schoonheidsverzorging, waartoe ook onder meer pedicures en manicures vallen. Marktdata.nl heeft het totale bestand van ingeschreven ondernemingen binnen de schoonheidsverzorging opgedeeld naar hoofdactiviteit. Dit is op basis van tekstherkenning in de bedrijfsnaam uitgevoerd, aangevuld met handmatige controles en extrapolatie van data. Hierbij is per bedrijf een hoofdactiviteit vastgesteld, te weten schoonheidsspecialist, pedicure, manicure/nagelverzorging en overige hoofdactiviteiten, zoals visagie/make-up, massage, wellness en sauna.

Onderstaand figuur toont de procentuele verdeling van alle geregistreerde bedrijven in de schoonheidsverzorging naar hoofdactiviteit.

hoofdactiviteit schoonheidsbranche 2021

Samenstelling bedrijven in de schoonheidsverzorging naar hoofdactiviteit. Bron Marktdata

Van alle geregistreerde bedrijven in de schoonheidsverzorging heeft 45 procent als hoofdactiviteit schoonheidsspecialist. Een op de drie bedrijven in de schoonheidsverzorging betreft een pedicure. Manicures/nagelstudio’s vertegenwoordigen 16 procent van de bedrijven. Binnen de categorie overige disciplines vallen met name ondernemingen op het gebied van visagie/make-up (2,4%), massage (2,0%) en wellness in het algemeen.

Overigens bestaat er veel branchevervaging tussen de verschillende onderscheiden disciplines. De scheidslijn tussen schoonheidssalons en pedicures is niet hard. Veel schoonheidsspecialisten bieden ook voetverzorging aan en omgekeerd voeren diverse pedicures ook schoonheidsbehandelingen aan.

Zo blijkt uit de analyse van de bedrijven met als hoofdactiviteit schoonheidsspecialist dat men in 5,8 procent van de gevallen ook termen op het gebied van voetverzorging in de bedrijfsnaam heeft en in 4,1 procent van de gevallen in de bedrijfsnaam een term op het gebied van manicure of nagels heeft.

Reactie van Anbos

Om een verklaring voor deze ontwikkelingen te vinden heb contact opgenomen met Anbos. Tamara van Stralendorff van de afdeling communicatie van Anbos:
“ANBOS heeft geen onderzoeksdata beschikbaar die deze groei verklaren. ANBOS heeft in 2020 wel veel startende ondernemers ingeschreven. Voor een coronajaar is het aantal hoog te noemen. Een inschrijving bij ANBOS gaat altijd samen met het inzenden van de Kamer van Koophandel-inschrijving. Daarom weten wij ook dat veel schoonheidsspecialisten in coronajaar 2020 zijn gestart. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat arbeidsovereenkomsten niet werden verlengd en schoonheidsspecialisten hierdoor de overstap naar ZZP’er hebben gemaakt. Maar om dit echt zeker te weten zouden we hier onderzoek naar moeten doen.”