zorg en technologie

Toekomst van zorg en technologie

Toekomst van de zorg en technologie

Op 27 januari is de landelijke e-healthweek 2020 van start gegaan. Minister Bruno Bruins van VWS trapte de week af tijdens de ICT&health openingsmanifestatie. In deze week, die duurt tot en met 1 februari 2020 staat de toekomst van de zorg centraal. In de zorg komt steeds meer mensgerichte technologie (e-health). Dat geeft nieuwe mogelijkheden voor de kwaliteit van de zorg: méér regie en mogelijkheden vanuit huis voor de patiënt, en dit kan de druk op zorgprofessionals verkleinen. Maar het geeft ook uitdagingen. Er worden ‘digivaardigheden’ gevraagd, nieuwe zorgprocessen worden ingericht en de omgang met patiënten verandert. Tijdens de e-healthweek werken zorg- en onderwijsinstellingen, gemeentes, zorgverzekeraars, leveranciers en patiëntenverenigingen samen om patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals te laten zien wat er mogelijk is met zorg en technologie. Een initiatief waarin iedereen ziet en ervaart wat mogelijk is en wordt uitgedaagd om mee te doen.

Van goed idee naar algemeen gebruik

Hoe werken patiënten portalen van de huisarts of het ziekenhuis Helpt online zelfhulp? Wat betekent het om thuis hartslag en bloedwaarden te meten, waardoor je niet naar het ziekenhuis hoeft. Kun je door een VR-bril makkelijker van bepaalde angsten afkomen? Wat is het voordeel van slim incontinentiemateriaal? Wat kun je met een eigen patiëntendossier waar alle medische gegevens voor jezelf beschikbaar zijn? Zomaar een greep uit het aanbod demonstraties, workshops, masterclasses en netwerkbijeenkomsten waarin mensen hun praktijkervaringen delen en de impact op de kwaliteit van de zorg tastbaar wordt.  In deze week staan de kennis en vaardigheden die nodig zijn om technologie daadwerkelijk toe te passen centraal.

Digitale vaardigheden en samenwerken

Sta je nog in het begin van het transformatieproces, dan is goed om te beginnen met je zelf de vraag te stellen: Welk concreet vraagstuk wil je oplossen en waarom?  Als werkprocessen veranderen vergt dit ook wat van je medewerkers. Voor vernieuwende en efficiënte zorg is het van belang dat patiënt en zorgprofessional over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Hoe leer je medewerkers omgaan met nieuwe technologie en de vele veranderingen die op ons afkomen? Transformeren doe je samen; je hebt mensen en partijen om je heen nodig die je van informatie voorzien, je aanvullen of ondersteunen. Het is dan goed om te investeren in de mensen in je organisatie en je netwerk. Ook voor deze vaardigheden biedt de e-healthweek verschillende activiteiten die aansluiten bij iemands interesse of situatie. Voorbeelden zijn bijeenkomsten, waar het gebruik van de tablet laagdrempelig wordt uitgelegd of de digivaardigheden bijeenkomsten voor ziekenhuizen en GGZ.

Zorgproces aanpassen en financieren

Hoe ga je het zorgproces ook daadwerkelijk anders inrichten? Hoe kan je anders werken, processen veranderen, zodat nieuwe technologie daar een onderdeel van wordt? En hoe kun je met je website inspelen op deze veranderende vraag?

En als laatste; hoe gaan we dat allemaal betalen? Wat zijn de subsidiemogelijkheden? Hoe kom je tot een goede kosten/baten analyse? Hoe bouw je een business case met de financier?  Het neutrale platform ECP | Platform voor de informatie is vanuit het thema Zorg initiatiefnemer van de e-healthweek en heeft als missie bij te dragen aan een veerkrachtige en kansrijke digitale samenleving waarin iedereen meedoet.  Zij organiseren de e-health week dit samen met de hoofdpartners: ministerie van VWS, ZonMw, Zorg van Nu, ICT&Health en de Patiënten federatie.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidsbranche

Hoe zorg je ervoor dat klanten, ook in de toekomst, voor jou kiezen? Ben jij in staat om in te spelen op de behoefte van deze veranderende klant?  Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.

Speciaal voor professionals met een eigen praktijk hebben we hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld. Samen bedenken we hoe we jouw doelgroep kunnen bereiken en hoe je daarvoor jouw website en social media in kunt zetten. Als we dit goed doen hebben we voor dit plan maar 1 A4 nodig. Vervolgens leer ik je de fijne kneepjes van mijn vak om jou te helpen om je praktijk meer bekendheid te geven en meer nieuwe klanten te werven.  Lees hier meer over marketing voor vak professionals met een eigen praktijk.