leefstijlbegeleiding

Leefstijlbegeleiding in 2019 in basispakket zorgverzekering

Leefstijlbegeleiding in basispakket zorgverzekering

Als je gezonder gaat leven maak je minder ziektekosten, zo redeneert Bruin over de toevoeging van de zogenaamde leefstijlbegeleiding  aan het basispakket van de zorgverzekering.  Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht of diabetes type 2 verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins: “Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruitgaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen. Dat is mooi: winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler.”

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

GLI is gericht op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding minder te eten, meer te bewegen en met psychologische ondersteuning te werken aan gedragsverandering. Staatssecretaris Blokhuis: “Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Deze maatregel draagt daar heel concreet aan bij. Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. We gaan ervan uit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidsbranche

Hoe zorg je ervoor dat klanten, ook in de toekomst, voor jou kiezen? Ben jij in staat om in te spelen op de behoefte van deze veranderende klant? Misschien kun je je diensten uitbreiden met behandelingen op het gebied van positieve gezondheid? Aangezien consumenten in sommige gevallen deze kosten vergoed krijgen kan de vraag naar deze diensten toenemen.

Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.

Speciaal voor professionals met een eigen praktijk hebben we hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld. Samen bedenken we hoe we jouw doelgroep kunnen bereiken en hoe je daarvoor jouw website en social media in kunt zetten. Als we dit goed doen hebben we voor dit plan maar 1 A4 nodig. Vervolgens leer ik je de fijne kneepjes van mijn vak om jou te helpen om je praktijk meer bekendheid te geven en meer nieuwe klanten te werven.  Lees hier meer over marketing voor vak professionals met een eigen praktijk. Wil jij weten hoe je leefstijlbegeleiding lokaal in jouw markt het beste kunt introduceren? Neem dan contact met mij op of vul de Quickscan in.