kwaliteit mondzorg

Hoe garandeer je kwaliteit van de mondzorg?

Kwaliteit van de mondzorg

Discussies over kwaliteit de kwaliteit van de mondzorg en en de keuzes die daarin gemaakt worden zijn van alle tijden. Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Op 4 april 2019 is de nieuwe HKZ-norm voor de mondzorg gepubliceerd. Diverse deskundigen uit de mondzorgbranche, waaronder tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisen, tandprotetici, maar ook het ministerie van VWS en IGJ hebben meegewerkt aan deze norm.

De nieuwe compacte norm sluit aan bij kleine praktijken en de manier waarop de mondzorgbranche invulling wil geven aan kwaliteit. Deze HKZ-norm is breed toepasbaar voor praktijken in de mondzorg, waaronder algemene tandheelkunde, mondzorgkunde, tandprothetiek en specialisaties, zoals orthodontie en MKA-chirurgie. De nadruk ligt op het vakmanschap en het leren en verbeteren in plaats van het schrijven van procedures en protocollen. De norm vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken uit 2005 en orthodontiepraktijken uit 2006.

HKZ norm Mondzorg

Als je als mondzorgpraktijk serieus werk wil maken van kwaliteit dan is de HKZ-norm Mondzorg een goed hulpmiddel. Het geeft een overzicht van de essentiële thema’s op het gebied van kwaliteit in de mondzorg en helpt om in de praktijk voortdurend bezig te zijn met leren en verbeteren. Door het behalen van een HKZ-certificaat maakt de praktijk aan de buitenwereld zichtbaar dat de kwaliteit op orde is. Dat geeft vertrouwen en versterkt je imago.

Als je denkt aan de norm te voldoen dan kun je contact opnemen met een certificerende instelling. De certificerende instelling is een toetsende instantie, die langskomt om te beoordelen of de praktijk aan de eisen uit de norm voldoet. Bij goed resultaat reiken zij het HKZ-certificaat uit en komt de praktijk in het openbaar HKZ-certificatenregister te staan. Het HKZ-certificaat wordt voor een periode van vijf jaar afgegeven door een certificerende instelling. Gedurende de certificatiecyclus worden instrumenten als zelfevaluatie en visitatie ingezet. Enerzijds om het leren en verbeteren te stimuleren, anderzijds om na te gaan of de praktijk ‘certificaatwaardig’ blijft. Voor vragen over de HKZ-norm Mondzorg en toetsing ervan kun je contact opnemen met HKZ via info@hkz.nl of 015 2 690 318.

Marketing in health, food, beauty en wellness

Ik ben er van overtuigd dat een gezonde leefstijl ervoor kan zorgen dat er bespaard kan worden op de kosten van de zorg, dat mentaal welbevinden en wellness stress kan verminderen en dat een mooi uiterlijk alles te maken heeft met gezond leven en gezonde voeding. Ik verwacht dan ook dat deze vakgebieden in de toekomst naar elkaar toe zullen groeien en dat een holistische aanpak zoals positieve gezondheid zeer succesvol kan zijn.

Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.

Wil je graag weten hoe je lokaal meer klanten kunt werven? Wij ontwikkelden speciaal voor professionals met een eigen praktijk een marketing aanpak op maat.