Positieve gezondheid

Institute for Positive Health (iPH) en Fontys verstevigen samenwerking Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is een relatief nieuw gedachtegoed dat breed wordt omarmd. De nadruk ligt op het vermogen van mensen om met uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk de eigen regie te kunnen voeren. Die aanpak blijkt veel vraagstukken rond zorg en gezondheid te helpen oplossen.  In de landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook via andere beleidsdomeinen te bevorderen.

Blended training voor professionals

iPH en Fontys Pro Health bundelen hun expertise om Positieve Gezondheid verder te implementeren in zorg en welzijn. De focus van deze samenwerking ligt op het ontwikkelen van online trainingen en onderzoek doen. De samenwerking biedt betere kansen om de brede benadering van Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen.  Vanwege de coronamaatregelen en de huidige behoefte aan online trainingen is dit traject versneld in gang gezet. De intervisie wordt verzorgd door gecertificeerde trainers en trainingspartners van iPH. Die aanpak maakt het voor professionals mogelijk om laagdrempelig en eenduidig met het gedachtegoed Positieve Gezondheid aan de slag te gaan. Daarnaast gaat de e-learning deel uitmaken van de (para)medische opleidingen van Fontys Hogescholen. Aankomende professionals leren op die manier al in hun opleiding met het nieuwe gezondheidsconcept te werken. Voor het wetenschappelijk- en praktijkgericht onderzoek naar het gedachtegoed wordt in een later stadium door Fontys en iPH de mogelijkheid tot een lectoraat onderzocht.

Beter inspelen op de trends in preventieve gezondheidszorg

Ik ben er van overtuigd dat een gezonde leefstijl ervoor kan zorgen dat er bespaard kan worden op de kosten van de zorg, dat mentaal welbevinden en wellness stress kan verminderen en dat een mooi uiterlijk alles te maken heeft met gezond leven en gezonde voeding. Ik verwacht dan ook dat deze vakgebieden in de toekomst naar elkaar toe zullen groeien en dat een holistische aanpak zoals positieve gezondheid zeer succesvol kan zijn. Zouden ondernemers in de zorg niet veel marktgerichter, klantgerichter, wendbaarder, ondernemender en innovatiever mogen worden?

Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.

Wil je graag weten hoe je lokaal meer klanten kunt werven? Wij ontwikkelden speciaal voor professionals met een eigen praktijk een marketing aanpak op maat. Ik help je graag bij het versterken van jouw (online) propositie. Vul de gratis quickscan in om te kijken wat er voor jou mogelijk is.