bevoegdheid mondhygienist

Bevoegdheid mondhygiënist verandert

Bevoegdheid mondhygiënist aangepast

Mondhygiënisten worden specifiek opgeleid voor de preventieve mondzorg en zetten zich dagelijks in om problemen in de mond te voorkomen. Het doel? Een leven lang een gezonde, frisse mond voor alle inwoners van Nederland.  De mondhygiënist is al jaren zelfstandig bevoegd voor het grootste deel van het deskundigheidsgebied. Alleen voor de voorbehouden handelingen, zoals verdoven, het maken van röntgenfoto’s en de behandeling van primaire caviteiten, is nu nog een opdracht van een tandarts vereist om de handeling uit te mogen voeren.

Op 31 mei 2019 is de Algemene Maatregel van Bestuur tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist bekendgemaakt in de Staatscourant. Hiermee is er groen licht voor het experiment zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist. Geregistreerde mondhygiënisten worden daardoor beter inzetbaar omdat geen opdracht meer nodig is van een tandarts.

Taakherschikking mondzorg

Mondhygiënisten gaan door dit besluit dus geen andere werkzaamheden uitvoeren alleen het wettelijk kader waarbinnen de zorg wordt verleend verandert. En de verandering van het wettelijk kader maakt dat mondhygiënisten optimaal kunnen uitvoeren waar zij voor zijn opgeleid.

Tevens zal het tuchtrecht van toepassing zijn. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.  
Volgens de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten is de zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënist een positieve ontwikkeling voor de mondgezondheid van de patiënt. De taakherschikking draagt bij aan het doelmatiger organiseren van zorg met behoud en verbetering van de kwaliteit. Hierdoor blijft zorg toegankelijk en betaalbaar en wordt de professionaliteit van zorgverleners optimaal benut.

Preventie als vertrekpunt

Met het langverwachte startsein wordt de mondhygiënist beter inzetbaar en kan de mondzorg in zijn geheel effectiever en efficiënter in worden gericht. Het stimuleert de juiste zorg op de juiste plek binnen de mondzorg waarbij de focus op preventie in plaats van curatie komt te liggen. De beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten juicht het besluit van de minister van harte toe. Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten : “Met preventie als vertrekpunt kan met de juiste inzet van mensen en middelen een mondgezonde generatie worden bereikt en wordt er optimaal gebruikgemaakt van de capaciteit van mondzorgverleners.” Bij een geslaagd experiment zal deze tijdelijke zelfstandige bevoegdheid worden omgezet in een definitieve bevoegdheid en de geregistreerde mondhygiënist worden opgenomen onder het zware regime in art. 3 van de Wet BIG.

Marketing in de mondzorg

Ik ben er van overtuigd dat een gezonde leefstijl ervoor kan zorgen dat er bespaard kan worden op de kosten van de zorg, dat mentaal welbevinden en wellness stress kan verminderen en dat een mooi uiterlijk alles te maken heeft met gezond leven en gezonde voeding. Ik verwacht dan ook dat deze vakgebieden in de toekomst naar elkaar toe zullen groeien en dat een holistische aanpak zoals positieve gezondheid zeer succesvol kan zijn.

Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.

Wil je graag weten hoe je lokaal meer patienten kunt werven? Wij ontwikkelden speciaal voor professionals met een eigen praktijk een marketing aanpak op maat. Ik help je graag, vul de quickscan in en dan neem ik contact met je op