beleid volksgezondheid

RVS adviseert nieuw beleid voor volksgezondheid en samenleving

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad bestaat uit negen leden en staat onder voorzitterschap van Jet Bussemaker. Een team van adviseurs en ondersteuners vormt met de Raad de RVS. Met een nieuw kabinet in aantocht wil de Raad ook vooruitkijken.

Veerkrachtige samenleving

Volgens de Raad is een veerkrachtige samenleving cruciaal voor een gezond en prettig Nederland. Nu én in de toekomst. Al voor corona maakte de Raad zich zorgen over die veerkracht. De klappen die corona uitdeelt, verzwakken de veerkracht nog meer. Denk aan de positie van jongeren en gehandicapten, toenemende bestaansonzekerheid en groeiende twijfels over de financiële en organisatorische houdbaarheid van onze stelsels voor zorg en ondersteuning. Waar corona duidelijk laat zien dat een nieuwe richting nodig is, is volgens de Raad het nieuwe kabinet daarom aan zet om juist nú fundamenteel anders te gaan denken en doen. Dat begint bij de vraag in wat voor een samenleving we willen leven.

Tijd voor een fundamenteel nieuwe richting in volksgezondheid

Wat de Raad betreft koersen we meer op een mentaal weerbare, gezonde samenleving en minder op de medische zorg voor het individu. Meer op kwaliteit van leven en minder op het (door)behandelen bij ziekten. Focus op positieve gezondheid. Zorg bijvoorbeeld op landelijk niveau voor goede voorwaarden en financiering voor regionaal en lokaal beleid dat complexe ongelijkheid adresseert. Zet vervolgens ook in op het anders verantwoorden, waarderen en erkennen van het werk van zorgverleners om zo bureaucratie en uitstroom van zorgmedewerkers te verminderen.

Gezondheid en samenleving toekomstbestendig maken

In het vandaag verschenen advies “Wissels omzetten” prioriteert de Raad vier fundamentele beleidsverschuivingen op het vlak van Volksgezondheid & Samenleving. Deze prioriteiten zou het volgende kabinet moeten bewerkstelligen om onze gezondheid en samenleving toekomstbestendig te maken:
1. van individuele zorg naar zorgen voor de samenleving;
2. van leefstijl naar leefomgeving;
3. van productiegedreven naar waardegedreven zorg en ondersteuning;
4. van institutioneel belang naar publiek belang en samenwerking.

Om deze veranderingen te realiseren, moeten er wissels omgezet worden en belangen doorbroken. Stimuleer met andere financiering het werken aan een gedeeld belang boven het instellingsbelang, in het bijzonder daar waar samenwerking cruciaal is voor goede zorg en ondersteuning (denk aan de acute zorg, de ouderenzorg, en nulde- en eerstelijnszorg en ondersteuning). Differentieer waar mogelijk in de bekostiging naar doelgroep en type zorg (zoals populatiebekostiging), in plaats van naar aanbieder. De Raad vraagt in het bijzonder aandacht voor de aanpak van gezondheidsachterstanden en de complexe ongelijkheid in onze samenleving die daaraan ten grondslag ligt. Dat is al lang niet meer een individuele kwestie, maar een sociale kwestie die de hele samenleving treft. De Raad RVS roept parlement en het (nieuwe) kabinet op het moment te benutten om onze zorg en samenleving klaar te maken voor de toekomst

Kansen voor professionals in health, food, beauty en wellness

En hoe kun jij als professional, therapeut of coach de consument helpen als het gaat om balans, energie, geluk, mindfulness, ontspanning, optimisme, veerkracht en zingeving?  Ben jij in staat om in te spelen op de behoefte van deze veranderende samenleving? Hoe kun je als relatietherapeut, life coach, vitaliteit coach, burn-out coach, stress coach, relatiecoach of mindfulness coach bijdragen aan het mentaal welbevinden van de consument?

Mijn visie: zet de klant centraal, kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden. Daarom ontwikkelden wij voor professionals, therapeuten en coaches met een eigen praktijk een praktische marketing aanpak die zorgt voor meer bekendheid en meer nieuwe klanten voor jouw praktijk.