nieuwsbrief lezen

Wordt jouw nieuwbrief wel goed gelezen?

De gemiddelde consument krijgt veel mail en heeft meestal weinig tijd, hoe weet je dan of jouw nieuwsbrief goed gelezen wordt? Uit de DDMA Nationale E-mail benchmark voor 2016 blijkt dat de gemiddelde e-mailing door 35% van de ontvangers van de nieuwsbrief (COR) geopend wordt. En er wordt door 8% van de ontvangers van de nieuwsbrief op een link geklikt (CTR).  Daarmee zijn de open- en klikratio’s van een gemiddelde e-mailing ongeveer gelijk zijn aan die van vorig jaar: respectievelijk 35 en 8 procent. Wel leest men de e-mail steeds vaker ‘tussendoor’ op een mobiele apparaat. Vorig jaar werd nog 31 procent van de campagnes op een mobiel apparaat geopend, nu is dat al 41 procent.

Open- en klikratio’s van nieuwsbrieven over voeding en cosmetica naar consumenten

Als je een nieuwsbrief over voedingsmiddelen of cosmetica (FMCG) verstuurt naar consumenten, dan worden voor een ‘gemiddelde’ campagne de volgende resultaten gehaald.

Confirmed Open Rate (COR): 37%:

Dit is het aantal bevestigde geopende e-mails gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails. Van de 100 aangekomen e-mails (dus exclusief hard en softbounces) worden er 37 geopend.

Click Trough Rate: 7,8%:

Dit is het totaal aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het aantal met succes afgeleverde e-mails. Per 100 aangekomen e-mail nieuwsbrieven wordt er 7,8 keer op een link geklikt

Click to open Rate:  19,8 %

Dit is het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het aantal uniek bevestigde opens voor dat bericht. Stel dat er 37 geopende nieuwsbrieven zijn dan wordt er 7,8 keer op een link geklikt.

 

Wat kun je verbeteren aan jouw nieuwsbrief?

‘Zomaar’ een nieuwsbrief sturen heeft weinig zin. Bedenkt vooraf goed wat je er mee wil bereiken. Wil je naamsbekendheid van je bedrijf vergroten, een product promoten  of meer klanten aan je binden? Bedenk goed wat het doel van de nieuwsbrief is en stem daar de content op af. Dit zijn mijn tips

• Besteed veel aandacht aan de onderwerpregel. Een nieuwsbrief met de onderwerpregel “nieuwsbrief 15” zal veel minder vaak geopend worden als een nieuwsbrief met onderwerpregel “Huidverzorging aanpassen aan seizoen”. Het onderwerp moet je doelgroep aanspreken en inspelen op de behoefte van de (potentiële) lezer.

• Maak geen taalfouten. Een nieuwsbrief met taalfouten komt niet professioneel over. Voordat je de nieuwsbrief verstuurt, laat deze dan altijd nog door iemand anders kritisch doorlezen.

• Zorg dat er de mogelijkheid bestaat voor het afmelden van de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven sturen naar mensen die niet geïnteresseerd zijn heeft weinig zin. Het roept eerder irritatie op.

• Zet je contactgegevens in de nieuwsbrief. De naam van je bedrijf en de wijze waarop mensen je kunnen bereiken als ze meer willen weten of contact willen opnemen.

Hoe zit dat met jouw nieuwsbrief?

Als je werkt met professionele mailing software als Mailchimp of Mailplus dan kun je zelf de Open en Klikratio’s van je eigen nieuwsbrief opzoeken. Als je grote verschillen waarneemt tussen de gemiddelden in de branche (zoals hierboven) en jouw eigen resultaten, probeer dan te begrijpen waarom dat zo is.

Wil jij weten of jouw nieuwsbrief voldoende wordt geopend en of er genoeg wordt doorgeklikt? Vul de quickscan in, dan kan ik kijken of er aan jouw nieuwsbrief iets te verbeteren valt.