Het dagelijke gebruik van Social Media groeit nog steeds, zo blijkt uit het Nationale Social Media onderzoek van Newcom. In 2016 is 9 op de 10 Nederlanders actief op Social Media. De grootste Social media platforms zijn Whatsapp (9.8 miljoen gebruikers), Facebook (9.6 miljoen gebruikers) en Youtube (7.2 miljoen gebruikers). Facebook en YouTube blijven in 2016 groeien, terwijl Instagram Twitter passeert. Lees hier het dagelijks gebruik van social media voor 2018 (update)

Dagelijks gebruik social media versus totaal gebruik Social Media

Als je de cijfers nader bestudeert dan blijkt er een groot verschil te zien in het totaal aantal gebruikers van sociale platformen en het dagelijks gebruik ervan.  Er zijn bijvoorbeeld 4,2 miljoen gebruikers van Linkedin, maar slechts 300.000 mensen gebruiken dit zakelijk netwerk dagelijks. Als we de Social media indelen naar het  aantal dagelijkse gebruikers  (van hoog naar laag) dan is dit de Top 10.

1. Whatsapp: 7 miljoen dagelijkse gebruikers.

Whatsapp wordt door veel mensen niet gezien als Social media. Het is een gratis berichtenservice waarmee je jouw vrienden een tekstbericht stuurt. Het wordt door 9,8 miljoen mensen gebruikt waarvan 7 miljoen Whatsapp dagelijks gebruiken.

2. Facebook: 6,8 miljoen dagelijkse gebruikers

Facebook blijft ook in 2016 het meest gebruikte Social Media platform. Het wordt dagelijks gebruikt door 6,8 miljoen mensen dagelijks gebruikt (totaal 9,6 miljoen gebruikers). Vooral  ouderen gaan Facebook steeds vaker gebruiken: er is een groeiend gebruik onder 65- en vooral 80-plussers. In 2016 is er ook een kleine groei te zien onder het gebruik van jongeren, maar naar verwachting zal dit komend jaar niet verder doorgroeien.

3. Youtube: 1,3 miljoen dagelijkse gebruikers

Het aantal mensen dat dagelijks Youtube kijkt bedraagt 1,3 miljoen terwijl er in totaal 7,2 miljoen gebruikers zijn.

4. Google plus: 1,2 miljoen dagelijkse gebruikers

Volgens het onderzoek zijn er 3,6 miljoen Google plus gebruikers, waarvan 1,2 miljoen er dagelijks gebruik van zouden maken. Voor mij komt dit aantal wat hoog over, in mijn dagelijkse praktijk kom ik Google plus nauwelijks tegen.

5. Instagram: 992.000 dagelijkse gebruikers.

In 2016 gebruiken 2,1 miljoen Nederlanders Instagram, een toename van 0,3 miljoen ten opzichte van 2015. Daarmee overstijgt Instagram in 2016 het gebruik van Twitter. Instagram wordt vooral gebruikt door jongeren en mensen tot 40 jaar.

6. Twitter: 900.000 dagelijkse gebruikers

Het gebruik van Twitter neemt af onder vrijwel alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst onder jongeren. Er zijn totaal 2,6 miljoen Twitteraars.

7. Snapchat: 541.00 dagelijkse gebruikers

In 2016 gebruiken 1 miljoen Nederlanders Snapchat, vooral jongeren. Meer dan de helft het totaal aantal gebruikers gebruikt Snapchat dagelijks.

8. Pinterest: 334.000 dagelijkse gebruikers

Het gebruik van Pinterest zet ook in 2016 door. Er zijn in 2016 2,0 miljoen gebruikers.

9. Linkedin: 300.000 gebruikers

Linkedin heeft 4,2 miljoenen Nederlandse leden en is daarmee een omvangrijk netwerk. Ten opzichte van 2015 waren er 400.000 meer gebruikers dan in 2015, maar het aantal mensen dat dagelijks gebruik maakt van dit zakelijke netwerk daalde van 0,4 naar 0,3 miljoen in 2016.

10. Tumblr: 113.000 dagelijkse gebruikers

Tumblr  heeft 0,3 miljoen gebruikers waarvan 113.000 dagelijkse gebruikers.

De meest besproken onderwerpen in 2015 op social media waren de aanslagen in Parijs, de vluchtelingenstroom en de aanslagen op Charlie Hebdo.

Grafiek: Newcom Nationale Social Media Onderzoek 2016