zacht werken

Hard werken heeft burn out en fysieke klachten tot gevolg

Zacht werken zorgt voor gezonde werkbalans

Veel onderzoeken gaan over werkdruk en stress. Vaak staan de negatieve aspecten van werkdruk en te hard werken centraal, maar er is ook een positieve kant. Werk geeft voldoening, mensen kunnen hun talenten inzetten, dromen realiseren, iets bijdragen. Die aspecten zijn belangrijk voor een gezonde werkbalans. Kunnen mensen ‘zacht werken; dan zorgt werk voor plezier en zingeving. Zacht werken is je energie bewust inzetten in je werk, waardoor je meer bereikt, met meer flow. Zo geeft 80% van de werkende beroepsbevolking aan dat ze in staat zijn hun talenten in te zetten in hun werk en voor maar liefst 79% geeft werk een fijn gevoel, terwijl 87% plezier heeft in het werk. Dat laat de Nationale Werkdruk & Zacht Werken monitor 2019 zien.

Burn out en fysieke klachten

Maar er is ook zorgelijk nieuws. Bijna de helft van de werkende Nederlanders (45%) heeft te kampen gehad met een burn out of worstelt daar nu mee. Ook komen fysieke klachten als gevolg van het werk veel voor (74%). Opvallend is dat vooral jongere werkenden, tot en met 35 jaar oud, worstelen met hard werken. Naast burn-out en fysieke klachten zijn er meer problemen. Maar liefst 40% van de mensen heeft na het werk regelmatig tot vaak last van zogenaamd zombiegedrag en kleine verslavingen, zoals te lang tv-kijken, of teveel alcohol drinken of snacken. Het is opvallend dat juist hoger opgeleiden hiervan vaker last hebben.

Beeldschermwerk eist zijn tol. Zo heeft 59% van de werkende Nederlanders rugpijn, nekpijn of stijve spieren, maar liefst 28% heeft wel eens last van hoofdpijn en 26% slaapt slecht vanwege het werk. Ook heeft 20% van de mensen last van extreme vermoeidheid. “Deze cijfers laten zien dat we in het welvarende Nederland anno 2019 volop uitdagingen hebben als het om werk gaat”, zegt De Lange-Ros.

Risico’s voor jongere werkenden

De monitor laat verder zien dat werkdruk met name een probleem is onder werkenden tot en met 35 jaar. Jongeren hebben meer middagdips, zijn vaker moe en uitgeblust en belanden vaker in kleine verslavingen na het werk. Ook hebben jongeren vaker het gevoel dat ze er niets aan kunnen doen dat hun werk energie kost. Verder geven jongeren vaker aan dat ze niets kunnen doen aan problemen op hun werk die anderen veroorzaken. Daarnaast geeft deze groep vaker aan dat anderen bepalend zijn voor hun energie tijdens hun werk en dat ze daar zelf minder invloed op hebben.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidsbranche

Ik heb bewondering voor ondernemers in health, food, beauty en wellness die met behulp van hun vakkennis andere mensen helpen. Jullie hebben de vaardigheden en kennis om de leefstijl, het uiterlijk en de (mentale) gezondheid van klanten te verbeteren, zodat ze letterlijk of figuurlijk beter in hun vel zitten. Dat zou de hele wereld toch moeten weten?

Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.

Speciaal voor professionals met een eigen praktijk hebben we hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld. Samen bedenken we hoe we jouw doelgroep kunnen bereiken en hoe je daarvoor jouw website en social media in kunt zetten. Als we dit goed doen hebben we voor dit plan maar 1 A4 nodig. Vervolgens leer ik je de fijne kneepjes van mijn vak om jou te helpen om je praktijk meer bekendheid te geven en meer nieuwe klanten te werven.  Lees hier meer over marketing voor vak professionals met een eigen praktijk.

De gegevens over hard en zacht werken zijn afkomstig uit de Nationale werkdruk & zacht-werken-monitor, een onderzoek dat is uitgevoerd in het voorjaar van 2019 door onderzoeksbureau School of Insights uit Hilversum onder een representatieve steekgroep van 534 werkende Nederlanders.