stress verminderen patienten

Stress verminderen van patiënten die uitslag van medisch onderzoek ontvangen

Een patiënt die een afspraak heeft bij een medisch specialist kan gespannen zijn. Soms krijgen patiënten uitslag te horen van een medisch onderzoek dat de arts heeft laten uitvoeren en in het geval van Oncologie is dat natuurlijk heel spannend. Is de uitslag goed of is er sprake van kanker? En wat betekent dat dan?   Hoe kun je mensen die heel erg bang zijn zo veel mogelijk geruststellen? Chirurg-oncoloog Paul Nijhuis van Oncologiecentrum VieCurie in Venlo denkt dat het voor alle betrokken prettig is als de spanning bij de uitslag van een medisch onderzoek verminderd kan worden. Want als dat lukt kunnen patiënten het gesprek met de arts beter volgen en staan ze meer open voor de zorg die ze ontvangen.

Zintuigen prikkelen om stress te verminderen

Paul Nijhuis bedacht het concept Human Sense Modulation en de BuitensteBinnenTuin om de spanning rondom een spannende afspraak te verminderen. “Ik zag wat er gebeurde in winkels rond de kerst; door specifieke belichting, geuren en een mooie presentatie, worden mensen als vanzelf aangezet om iets te kopen. Ik bedacht dat het dan toch ook moest lukken om mensen die heel bang zijn, gerust te stellen door het gebruik van bepaalde verlichting, geluiden, geuren en kleuren. Onderzoeken laten zien, dat de natuur stressverlagend werkt. Daarom hebben we de wachtruimte van het Oncologiecentrum uitgebreid met een tuin en een serre. Met de BuitensteBinnenTuin nodigen we patiënten uit om naar buiten te gaan, om met hulp van de natuur aandacht te hebben voor de binnenwereld. Juist in moeilijke tijden is ruimte voor bezinning, overdenking, samen zijn en verwondering van levensbelang.”

Aromatherapie

In het Oncologiecentrum maakt men al gebruik van aromatherapie. Nijhuis: “Onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde geuren angsten verminderen. Dat komt de kwaliteit van het gesprek tussen patiënt en arts ten goede. Het zou uiteindelijk zelfs het aantal ziekenhuisbezoeken kunnen verminderen.”

Op de oncologische dagbehandeling wordt daarnaast gewerkt met geursticks. “Deze geuren kunnen helpen tegen misselijkheidsklachten. Het is toch mooi als we door de inzet van deze geuren, minder medicijnen tegen misselijkheid hoeven te verstrekken. VieCuri gaat ook kunst inzetten om patiënten beter voor te bereiden op hun gesprek met de specialist. Kunst kan zorgen voor een ander perspectief bij mensen, zoals inspiratie, zingeving of troost.”

Marketing in health, food, beauty en wellness

VieCurie is voor zover bekend het enige ziekenhuis dat het prikkelen van de zintuigen in de volle breedte toepast. De komende jaren wil Nijhuis door middel van wetenschappelijk onderzoek toetsen of dit concept daadwerkelijk voordelen biedt voor patiënt, arts en de gezondheidszorg. Als dit lukt, dan kan dit concept worden toegepast in ieder ziekenhuis ter wereld.

Ik ben er van overtuigd dat een gezonde leefstijl ervoor kan zorgen dat er bespaard kan worden op de kosten van de zorg, dat mentaal welbevinden en wellness stress kan verminderen en dat een mooi uiterlijk alles te maken heeft met gezond leven en gezonde voeding. Ik verwacht dan ook dat deze vakgebieden in de toekomst naar elkaar toe zullen groeien en dat een holistische aanpak zoals positieve gezondheid zeer succesvol kan zijn.

Mijn visie: kijk goed wat er gebeurt in jouw markt en zet de behoefte van de klant centraal in jouw marketing aanpak. Kies voor een onderscheidende propositie van jouw praktijk en zorg dat je online zichtbaar bent. Want door online te laten zien waar je goed in bent, word je ook beter gevonden.