rode wijn migraine

Rode wijn kan migraine aanval uitlokken

Dat voeding en gezondheid samenhangen blijkt uit een recent onderzoek van het LUMAC waaruit blijkt dat alcohol een hoofdpijnaanval kan uitlokken. Vooral rode wijn wordt door hen bestempeld als boosdoener.De onderzoekers concluderen dat uit een vragenlijstonderzoek onder 2197 migrainepatiënten en beschreven hun resultaten in het European Journal of Neurology.

Verband tussen alcohol en migraine aanvallen

Uit de spreekkamer en eerdere kleinere onderzoeken waren al vermoedens gerezen dat alcohol en migraineaanvallen samenhangen, maar dit is het eerste grootschalige onderzoek waarin migrainepatiënten is gevraagd naar hun ervaringen met verschillende alcoholische dranken. Meer dan een derde rapporteerde alcohol als uitlokker van een aanval en meer dan een kwart van de migrainepatiënten drinkt überhaupt geen alcohol vanwege het uitlokkende effect op aanvallen.
De patiënten die alcohol aanwezen als uitlokker van een hoofdpijnaanval, kregen de vervolgvraag om welke drank het precies ging. Bijna 80 procent van hen wees rode wijn aan als boosdoener. De onderzoekers vinden het onwaarschijnlijk dat het om een katerhoofdpijn gaat omdat de aanval binnen paar uur optreedt na de alcoholinname, terwijl een kater vaak pas de volgende ochtend de kop op steekt.

Rode wijn met de feestdagen

Neuroloog Gisela Terwindt: “In de spreekkamer krijg ik dagelijks de vraag hoe het zit met alcohol en migraine, en zeker nu met de komende feestdagen. Het lijkt dus mogelijk niet zo verstandig om rode wijn te drinken bij de kerstmaaltijd. Aan de andere kant, rode wijn lokt niet consequent en zeker niet altijd een aanval uit. Het gaat dus waarschijnlijk om een combinatie van uitlokkende factoren die op dat moment spelen.”