leefstijlbegeleiding

Leefstijlbegeleiding in 2019 in basispakket zorgverzekering

Als je gezonder gaat leven maak je minder ziektekosten, zo redeneert Bruin over de toevoeging van de zogenaamde leefstijlbegegeleiding (zoals diëtisten en coaches) aan het basispakket van de zorgverzekering.  Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht of diabetes type 2 verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins: “Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruitgaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen. Dat is mooi: winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler.”

Minder eten, meer bewegen

GLI is gericht op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding minder te eten, meer te bewegen en met psychologische ondersteuning te werken aan gedragsverandering. Staatssecretaris Blokhuis: “Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Deze maatregel draagt daar heel concreet aan bij. Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. We gaan ervan uit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”

Paracetamol, vitaminen en mineralen

Verder zijn er per 1 januari 2019 nog een aantal wijzigingen in het basispakket. In december 2016 adviseerde het Zorginstituut om paracetamol, vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop bij bijvoorbeeld de drogist of supermarkt te verkrijgen zijn, niet langer te vergoeden uit het basispakket. De kosten van deze middelen zijn laag; per patiënt gemiddeld iets meer dan een euro per week. Het kabinet volgt dit advies op. Dit biedt ruimte om andere dingen op te nemen in het pakket.

Kansen voor ondernemers in de Eerstelijnszorg

Ondernemers in de Eerstelijnszorg kunnen consumenten begeleiden bij hun leefstijl. Aangezien consumenten in sommige gevallen deze kosten vergoed krijgen zullen de vragen naar deze diensten toenemen. Wil jij weten hoe je leefstijlbegeleiding lokaal in jouw markt het beste kunt introduceren? Neem dan contact met mij op of vul de Quickscan in.