Saunabezoek in Nederland

Hoeveel Nederlanders bezoeken wel eens een sauna? En hoe vaak gaat men dan naar de sauna? En wat zijn de eigenschappen van de saunabezoeker?
Onder een saunabezoeker verstaan we het aantal Nederlanders dat minimaal één of meerdere keren per jaar een sauna bezoekt. Het bezoek aan kuuroorden en overige wellness-aanbieders is in dit onderzoek niet meegenomen.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende type bezoekers:
• Light user (1 tot 12 bezoeken per jaar), 60% van de saunabezoekers
• Medium user (12 tot 40 bezoeken per jaar), 34% van de saunabezoekers
• Heavy user (meer dan 40 bezoeken per jaar). 6% van de saunabezoekers

Eigenschappen van de saunabezoeker

Het onderzoek geeft ook een goed beeld van de eigenschappen van de saunabezoekers.  Uit het onderzoek kwamen de volgende resultaten naar voren:

  • Saunabezoekers zijn vaker vrouwen dan mannen
    Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aandeel mannen toe
  • Saunabezoekers zijn vaker hoger opgeleid.
    De meeste saunagebruikers bezoeken grote bedrijven. Slechts een klein deel van de saunagebruikers geeft aan kleine saunabedrijven te bezoeken. Dit type sauna is populair onder Heavy users. De grote en landelijke saunabedrijven zijn met name populair onder Light users.
  • De gemiddelde leeftijd van de saunabezoeker is 42 jaar. De mannelijke bezoeker (47 jaar) is gemiddeld ouder dan de vrouwelijke bezoeker (41 jaar). Vanaf 20 jaar tot 60+ zijn alle leeftijden relatief goed vertegenwoordigd. De sauna is dus een vorm van ontspanning voor alle leden.

Bestedingen tijdens een saunabezoek

De entreeprijzen staan juist onder druk als gevolg van prijs- en kortingsacties en yieldmanagement (variabele prijzen afhankelijk van bezoekmoment).
Ten opzichte van 2010 is de gemiddelde besteding licht toegenomen. Deze toename komt met name door hogere bestedingen in de horeca,   De saunabezoeker geeft minder uit naarmate men vaker de sauna bezoekt.

Van welke specifieke markt of marktsegment wil jij alles weten?

Ben je op zoek naar een frisse blik op de trends en ontwikkelingen in jouw markt of ben je op zoek naar cijfers over bestedingen en de omvang van de markt? Op basis van diepgaander onderzoek in jouw specifieke markt kun je een eigen visie ontwikkelen en op tijd inspelen op kansen en bedreigingen. Ik heb actuele kennis van de voedingsbranche, de schoonheidsbranche en volg de ontwikkelingen op het gebied van positieve gezondheid en mentaal welbevinden /wellness op de voet. Vraag nu een externe analyse aan.